NGUYỄN VŨ LINH 

Ngày sinh: 31-10-1981

Điện thoại: 0908-314-344

Email: linhnv@vinagroups.vn

Profile: www.nguyenvulinh.com

Facebook: Nguyễn Vũ Linh 

 

Nghề nghiệp

  President & Founder tại Vinagroups

  Từng làm Founder tại Long Trí Computer

  Từng làm tại Sở Khoa Học Công Nghệ TP.HCM

  Học Thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

  Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh

   Đến từ Bến Tre

 

Startup In Startup

 Founder & Trainer tại Kho Hàng Tổng

 Founder & Trainer tại Vinawebs

 Founder & Trainer tại Vinabrands

 Founder & Trainer tại Vinastarts

 

 Founder & Trainer tại Shopgiasi

 Trainer tại Vinafoods

 Trainer tại Vinatravels

 Trainer tại Vinabags

 Trainer tại Vinafnb

 Trainer tại Vinajobs

 Trainer tại Vinaphims

 Trainer tại Vinacos

 Trainer tại Vinafaces

 Trainer tại Vinarises